tävlingsregler seffle city motorchallenge

Definition: Regularity är en precisonstävling vars syfte är att utmana förares och kartläsares skicklighet under säkra förhållanden där det inte behövs speciellt säkerhetsutrustad eller motorstark bil.

Bilen: Måste vara godkänd för att framföras i vanlig trafik och med gällande trafikförsäkring. Bilen kommer att besiktigas på tävlingsdagen. Tänk särskilt på att bilbatteri måste vara väl fastsatt.
Säkerhetsutrustning: Förbandskudde, två godkända varningstrianglar och att bilen är utrustad med bilbälten som är godkända för bilens årsmodell.

Personlig säkerhetsutrustning: Heltäckande klädsel och hjälm enl SBF:s viktkrav.

Licenser: Går att köpa en engångslicens för förare och kartläsare på tävlingsdagen(kostnad 150 kr/st), annars gäller även Svenska bilsportsförbundets nationella licenser för Rally, Bil-O, Racing och Rallycross.

Startavgift: 500 kronor per bil.

Tävlingsform: Regularity Färdighetsprov. Att så nära tidsmässigt som möjligt köra på samma tid vid två separata tillfällen. Varje ekipage ska ha en förare och en kartläsare, båda med giltiga licenser.

Reklam: Det är arrangören fritt att anbringa reklam på de startande bilarna. Detta går ej att köpa sig fri från eller förhandla bort. Arrangörens reklamytor är framskärmar och dörrar.

Ansvar: Skador uppkomna utefter (ej på) tävlingsbanan är förares ansvar att återställa/bekosta reparation av.